عکس پروفایل مهردادموسی پور مهرداد موسی پورعینک

مهردادموسی پور مهرداد موسی پورعینک

مهردادموسی پور

عکس پروفایل مهردادموسی پور مهرداد موسی پورعینک

مهردادموسی پور مهرداد موسی پورعینک

مهردادموسی پور

مهردادموسی پور

مهرداد موسی پور سازنده کاردستی و فناوری اهل لرستان شهر کوهدشت میباشد وی چنان چیز را ساخته است ساخت حسگر لمسی روشن خاموش کردن گوشی از دور ساخت ربات و خیلی اثار های دیگر