عکس پروفایل مهرداد موسی پور

مهرداد موسی پور

مهرداد موسی پور سازنده کاردستی

عکس پروفایل مهرداد موسی پور

مهرداد موسی پور

مهرداد موسی پور سازنده کاردستی

مهرداد موسی پور سازنده کاردستی

مهرداد موسی پور سازنده کاردستی اهل ایران استان لرستان میباشد وی تا به حال همانند ساخت حسگر لمسی روشن کردن موبایل از راه دور و تقویت کننده صدا و ساخت دست مصنوعی را ساخت وی از گذاشته مشغول ساختن کاردستی و فناوری بوده است سمینار فناوری استان تهران.