عکس پروفایل مهرداد موسی پور

مهرداد موسی پور

مهرداد موسی پور سازنده کاردستی و فناوری

عکس پروفایل مهرداد موسی پور

مهرداد موسی پور

مهرداد موسی پور سازنده کاردستی و فناوری

مهرداد موسی پور سازنده کاردستی و فناوری

مهرداد موسی پور سازنده کاردستی و فناوری اهل ایران استان لرستان کوهدشت میباشد وی تا به حال هماننده چند چیز را ساخته است ساخت حسگرلمسی .روشن و خاموش کردن گوشی با صدا. ساخت دست مصنوعی.تقویت صدای هدزفری.ساخت ربات. گفته میشود وی از گزاشته مشغول اختراعات بوده است.(سمینارفناوری استان تهران)

اطلاعات تماس