استفاده از اگزوزومهای هدفمند در درمان سرطان

امروزه همزمان با پیشرفت تحقیقات جهانی در زمینه های علوم زیستی، روشهایی نوین جهت درمان بیماریهای صعب العلاج پایه گذاری میشوند. در این راستا میتوان از وزیکلهای خارج سلولی جهت اهداف درمانی استفاده کرد.

اطلاعات تماس

رایانامه