عکس پروفایل مهندس محمد شاه رضا قمشه ای

مهندس محمد شاه رضا قمشه ای

عکس پروفایل سفرهای آریارمنه

بنیان‌گذارسفرهای آریارمنه

عکس پروفایل مهندس محمد شاه رضا قمشه ای

مهندس محمد شاه رضا قمشه ای

عکس پروفایل سفرهای آریارمنه

بنیان‌گذارسفرهای آریارمنه

مهندسی و مدیریت ساخت و پروژه

من یک پژوهشگر و مهندس عمران و مدیر ساخت و ساز و پروژه هستم که بیش از 10 سال سابقه اجرایی و مدیریتی دارم و توانایی مدیریت پروژه های عمرانی، چابک، نمونه کارها، ریسک، گردشگری ُ، آینده پژوهی و پروژه های پیچیده را دارم. با مدرک فوق لیسانس مهندسی و مدیریت ساخت، سابقه آکادمیک مدیریت پروژه را نیز دارم. و علاقه من همکاری در تیم های مدیریت پروژه است، به ویژه پروژه های پیچیده که نیاز به یک مدیر شجاع دارد. •عضویت رسمی در انجمن بین المللی ژئوسنتتیک IGS شعبه ایران - کد عضویت 15650 •عضویت رسمی در انجمن مدیریت پروژه ایران - کد عضویت 148-1400 •عضویت رسمی در انجمن علمی پارکها و مراکز رشد علم و فناوری ایران •عضویت رسمی در انجمن مدیریت ایران •عضویت رسمی در انجمن آموزش مهندسی ایران •عضویت رسمی انجمن مدیریت پروژه APM انگلستان- کد عضویت P0475179 •عضویت رسمی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران- کد عضویت 1031140444 •عضویت رسمی در ایکوموس ایران - کد عضویت 6468

اطلاعات تماس

ایران، تهران
شبکه‌های اجتماعی

بنیان‌گذاری ها

سوابق هیئت مدیره

سوابق شغلی

سوابق مشاوره

سوابق تحصیلی