مینا قدکی

اطلاعات تماس
سوابق شغلی
مدیر ارشد بازاریابی
همپا تیم
سوابق تحصیلی
دانشگاه شهید بهشتی
فارغ التحصیل - فوق لیسانس - علوم کامپیوتر
از شهریور 1392 تا شهریور 1394
بازدیدهای اخیر