نیما عطائی

اطلاعات تماس
همراه
رایانامه
بنیان‌گذاری ها
مبتکران اشیاء هوشمند
بنیان‌گذار
بازدیدهای اخیر