نیما عطار

سوابق شغلی
عضو هیئت مدیره
برنامه نویسان رایان - تمام وقت
بازدیدهای اخیر