همایون گلستانه

سوابق مشاوره
ایران استارتآپ استودیو
مرکز نوآوری و نوآفرینی صنعت نمایشگاه
بازدیدهای اخیر