پروفسور سید بهنام الدین جامعی

Seyed Behnamodin Jameie

Seyed Behnamodin Jameie

Professor of Anatomical Sciences Department of Anatomical Sciences, School of Medicine Neuroscience Research Center Iran University of Medical Sciences

اطلاعات تماس
پروفایل سامانه علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رایانامه
بنیان‌گذاری ها
مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران
بنیان‌گذار
سوابق شغلی
استاد تمام و رئیس دانشکده آناتومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران - تمام وقت
رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران
مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران - تمام وقت
سوابق مشاوره
ایزایمر
آناتومیار
بازدیدهای اخیر