پیمان میرافضل

سوابق شغلی
مدیربازاریابی
دی بوکینگ هتل - تمام وقت
مدیربازاریابی
دی بوکینگ اقامتگاه - تمام وقت
مدیرتامین و توسعه
رادار سیصد و شصت و یک - تمام وقت
بازدیدهای اخیر