یاسر قرائی

اطلاعات تماس
بنیان‌گذاری ها
نوآوران راه ابریشم
بنیان‌گذار
سوابق شغلی
مدیر اجرایی
نوآوران راه ابریشم
بازدیدهای اخیر