عکس پروفایل یاسر قرائی

یاسر قرائی

عکس پروفایل یاسر قرائی

یاسر قرائی

اطلاعات تماس

شبکه‌های اجتماعی

بنیان‌گذاری ها

سوابق شغلی