یاور صادقی مشیرفر

اطلاعات تماس
سوابق شغلی
مدیر ارشد عملیات
تک ونچرز
بازدیدهای اخیر