یعقوب قنبرزاده

سوابق هیئت مدیره
فناوران به آفرین ترنج
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر