یوسف علی پور

اطلاعات تماس
بنیان‌گذاری ها
پینوکس
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
پینوکس
مدیر عامل
سوابق تحصیلی
موسسه آموزش عالی لیان
فارغ التحصیل - فوق لیسانس - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
بازدیدهای اخیر