اکتیویا

بسته بندی مواد غذایی
کشاورزی: فناوری کشاورزی

بسته بندی مواد غذایی

اکتیویا بسته بندی مواد غذایی است که شرایط جو بسته را به طوری تغییر می‌دهد که عمر نگهداری مواد غذایی را افزایش می‌دهد.

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: تولیدی
دریافت خدمات شتابدهی
مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط زیست و انرژی
افراک
بازدیدهای اخیر