عکس پروفایل تاپ تک

تاپ تک

شتابدهنده تخصصی مبتنی بر Living Lab

عکس پروفایل تاپ تک

تاپ تک

شتابدهنده تخصصی مبتنی بر Living Lab

شتابدهنده تخصصی مبتنی بر Living Lab

شتابدهنده کسب وکار تاپ تک (TopTech) اولین شتابدهنده مبتنی بر Living Lab در ایران می باشد. در روش Living Lab یک تیم با ایده a وارد شتابدهنده می شوند ولی در مسیر تجاری سازی پس از ورود پارامترهای مختلف این ایده ممکن است به d تبدیل شود. ایده d قطعا براساس نیاز بازار و مشتری کشف شده است و قطعا در تجاری سازی موفق ترمی باشد.

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

ادمین سایت
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
دوراهی قلهک، خ پابرجا، بلواز آیینه، نبشگل یخ غربی، پ 16
سایت اصلی
رایانامه

بنیان‌گذاران

اعضا هیئت مدیره

شتابدهی