عکس پروفایل خانه استارتاپ کرج

خانه استارتاپ کرج

فضای کار اشتراکی عمومی

عکس پروفایل خانه استارتاپ کرج

خانه استارتاپ کرج

فضای کار اشتراکی عمومی

فضای کار اشتراکی عمومی

خانه استارتاپ کرج یک فضای کار استراکی در جهانشهر کرج می‌باشد.

اطلاعات تماس

تلفن تماس
خانه استارتاپ کرج
ایران، البرز، کرج
جهانشهر، بلوار ماهان، روبروی استانداری، مجتمع میلاد، خانه استارت‌آپ کرج
مرکز شکوفایی صنایع فرهنگی شاهد
ایران، البرز، کرج
کرج، فاز 4 مهرشهر، خیابان 409 شرقی
سایت خانه استارتاپ کرج
شبکه‌های اجتماعی