عکس پروفایل خانه نوآوری اصفهان

خانه نوآوری اصفهان

فضای کار اشتراکی عمومی

عکس پروفایل خانه نوآوری اصفهان

خانه نوآوری اصفهان

فضای کار اشتراکی عمومی

اطلاعات تماس

تلفن تماس
خانه نوآوری اصفهان
ایران، اصفهان، اصفهان
خیابان ۲۲ بهمن، ساختمان غدیر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، خانه نوآوری اصفهان
سایت خانه نوآوری

اعضا هیئت مدیره