دیفیوزر های هواساز

انرژی و منابع طبیعی: تولید انرژی: منابع انرژی: انرژی آب

بیوراکتور غشایی (MBR) از جمله روش های مناسب برای تصفیه آب و پساب به شمار می آید. در این فرآیند که تلفیقی از فرآیند غشایی و بیولوژیکی می باشد، فرآیند بیولوژیکی مستلزم هوادهی و تامین اکسیژن مورد نیاز میکروارگانیسم ها جهت تصفیه می باشد. پخش کننده های هوا به دو صورت استوانه ای و دیسکی در کف استخر های تصفیه قرار می گیرند و علاوه بر وظیفه تامین اکسیژن، به کاهش گرفتگی غشاها و همزدن استخر های تصفیه نیز کمک می کنند. پخش کننده های هوا نیاز ضروری هر واحد MBR می باشند که حباب های هوا را در ابعاد و اندازه های قابل کنترل ایجاد می نمایند.

دریافت خدمات شتابدهی
حیات اکسیر مهرآب
افراک
بازدیدهای اخیر