عکس پروفایل شبکه نوآوری قزوین

شبکه نوآوری قزوین

پارک فناوری قزوین

عکس پروفایل شبکه نوآوری قزوین

شبکه نوآوری قزوین

پارک فناوری قزوین

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: پارک علم و فناوری
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

تلفن تماس
دفتر مرکزی
ایران، قزوین، قزوین
قزوین .بلوار نخبگان. کیلومتر ۲ جاده باراجین. پارک علم وفناوری استان قزوین