عکس پروفایل شتابدهنده سیمرغ

شتابدهنده سیمرغ

شتابدهنده تخصصی هوایی و هوانوردی

عکس پروفایل شتابدهنده سیمرغ

شتابدهنده سیمرغ

شتابدهنده تخصصی هوایی و هوانوردی

شتابدهنده تخصصی هوایی و هوانوردی

هدف کلی شتابدهنده سیمرغ کمک به صاحبان ایده و تیم‌های استارتاپی با هر سطحی از تخصص در حوزه هوایی و هوانوردی است. ایده‌ها در سطوح مختلفی از مراحل رشد وارد سیمرغ می‌شوند، اما با شرکت در برنامه شتابدهی ما، به آنها کمک می‌شود تا 9 ماه بعد در وضعیت بسیار بهتری قرار بگیرند.

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

تلفن همراه
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
میدان آزادی – فرودگاه مهر‌آباد – دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری