عکس پروفایل شتابدهنده ژرفا

شتابدهنده ژرفا

شتابدهنده سلامت و صنایع خلاق

عکس پروفایل شتابدهنده ژرفا

شتابدهنده ژرفا

شتابدهنده سلامت و صنایع خلاق

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

تلفن همراه
دفتر مرکزی
ایران، کردستان، سنندج
بهاران-دانشگاه پیام نور-مجتمع نور طبقه دوم

بنیان‌گذاران

اعضا هیئت مدیره