شناسا - پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد

سرمایه‌گذاری جسورانه برای کسب و کارهای نوپا

سرمایه‌گذاری جسورانه برای کسب و کارهای نوپا

شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)، شرکت سرمایه گذاری جسورانه (Venture Capital) گروه مالی پاسارگاد است. شناسا به عنوان یک سرمایه گذار جسورانه با تکیه بر ارزش های امانت‏داری و رفتار حرفه ای و تلفیق مفاهیم نوآوری، سازماندهی، سودآوری و ارزش آفرینی و با ماموریت ارتقای وضعیت سلامت و سبک زندگی افراد جامعه و استفاده بهینه و پایدار از منابع طبیعی در زمینه شناسایی، شکل دهی، تجاری سازی، سازماندهی و راهبری کسب و کارهای نوآور مستعد رشد و بالندگی مبتنی بر فناوری های حوزه های سلامت، مدیریت منابع طبیعی و سبک زندگی به فعالیت مشغول است.

اعضا هیئت مدیره
مهدی دیلم صالحی
مدیر عامل
سجاد مخبر
عضو هیئت مدیره
محمد پورغلامعلی
عضو هیئت مدیره
حسین نظربلند
مدیر عامل
حامد ساجدی
مدیر عامل
کارمندان
مینا گل محمدی
مدیرارزیابی
رزا مهرابی
مدیرتوسعه دانش و آموزش
آسیه صفازاده
مدیرطرح های حوزه سلامت
سجاد اکباتانی
مدیرتوسعه تعاملات
محسن سیدین
قائم مقام
سرمایه گذاری ها
دکترموتوری
ویترین نت
ویدابیا
فن آسا
بازدیدهای اخیر