صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی

خدمات تجاری‌سازی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
محله ایرانشهر، خیابان ایرانشهر، خیابان شهید محمود دهقانی، پلاک 8، طبقه پنجم

خدمات تجاری‌سازی

اعضا هیئت مدیره
حسین سلمانی
مدیر عامل
محمد رضا کمپانی سعید
عضو هیئت مدیره
سید مجتبی معظمی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر