مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

متولی دولتی تجارت الکترونیکی
حاکمیت و نظامی
خدمات مالی

متولی دولتی تجارت الکترونیکی

نقش‌ها
نهاد دولتی و حاکمیتی
نوع نهاد: سازمان
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
لوار کشاورز، خیابان شهید نادری، جنب کوچه حجت دوست، ساختمان شماره یک وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
اخبار
افراک
بازدیدهای اخیر