عکس پروفایل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

متولی دولتی تجارت الکترونیکی

عکس پروفایل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

متولی دولتی تجارت الکترونیکی

نقش‌ها

نهاد دولتی و حاکمیتی
نوع نهاد: سازمان

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
لوار کشاورز، خیابان شهید نادری، جنب کوچه حجت دوست، ساختمان شماره یک وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

اخبار