عکس پروفایل مرکز توسعه کارآفرینی فناورانه نوپا

مرکز توسعه کارآفرینی فناورانه نوپا

شتابدهنده و فضای کار اشتراکی عمومی

عکس پروفایل مرکز توسعه کارآفرینی فناورانه نوپا

مرکز توسعه کارآفرینی فناورانه نوپا

شتابدهنده و فضای کار اشتراکی عمومی

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
ایران، اصفهان، اصفهان
خیابان 22 بهمن، مجموعه اداری امیرکبیر، ساختمان نوپا
وبسایت مرکز
رایانامه

سازمان ها یا نهادهای بالادستی