عکس پروفایل مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیر

عکس پروفایل مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیر

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: مرکز رشد یا انکوباتور
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

تلفن مرکز رشد
روابط عمومی مرکز رشد خواجه نصیر
دفتر مرکز رشد واحدهای فناوری
ایران، تهران، تهران
خیابان میرداماد غربی، پلاک ۴۷۰ سازمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه
سایت شرکت
رایانامه