عکس پروفایل مرکز فناوری و نوآوری رسا

مرکز فناوری و نوآوری رسا

شتابدهنده عمومی

عکس پروفایل مرکز فناوری و نوآوری رسا

مرکز فناوری و نوآوری رسا

شتابدهنده عمومی

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

تلفن تماس
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
خیابان شیخ بهایی جنوبی، بلوار آزادگان، انتهای خیابان 21 غربی،
رایانامه