عکس پروفایل مرکز نوآوری بین المللی یاس

مرکز نوآوری بین المللی یاس

مرکز نوآوری و هم افزایی دانشگاه بین المللی اهل بیت

عکس پروفایل مرکز نوآوری بین المللی یاس

مرکز نوآوری بین المللی یاس

مرکز نوآوری و هم افزایی دانشگاه بین المللی اهل بیت

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

تلفن تماس
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
بلوار ارتش، نبش ابوذر، مرکزنوآوری بین المللی یاس​

سازمان ها یا نهادهای بالادستی