عکس پروفایل مرکز نوآوری تکوین

مرکز نوآوری تکوین

عکس پروفایل مرکز نوآوری تکوین

مرکز نوآوری تکوین

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

تلفن تماس
تلفن تماس
دفتر مرکزی
ایران، اصفهان، اصفهان
خیابان جی غربی- پلاک 256
رایانامه