عکس پروفایل مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی

مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی

بازوی حاکمیت و هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات وابسته به وزارت ارتباطات

عکس پروفایل مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی

مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی

بازوی حاکمیت و هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات وابسته به وزارت ارتباطات

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: پژوهشگاه یا پژوهشکده
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
انتهای خیابان کارگر شمالی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

سازمان ها یا نهادهای بالادستی