عکس پروفایل مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند

مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند

عکس پروفایل مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند

مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

تلفن تماس
دفتر مرکزی
ایران، خراسان جنوبی، بیرجند
پردیس شوکت آباد - زیست بوم نوآوری، فناوری و کارآفرینی
شبکه‌های اجتماعی

سازمان ها یا نهادهای بالادستی