عکس پروفایل مرکز نوآوری و فناوری های توانبخشی شهید فیاض بخش

مرکز نوآوری و فناوری های توانبخشی شهید فیاض بخش

مرکز نوآوری تخصصی فناوری های توانبخشی

عکس پروفایل مرکز نوآوری و فناوری های توانبخشی شهید فیاض بخش

مرکز نوآوری و فناوری های توانبخشی شهید فیاض بخش

مرکز نوآوری تخصصی فناوری های توانبخشی

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، خیابان ابن سینا، مرکز فناوری و نوآوری های توانبخشی
وبسایت مرکز نوآوری و فناوری های توانبخشی
رایانامه

اعضا هیئت مدیره

سازمان ها یا نهادهای بالادستی