عکس پروفایل مرکز نوآوری کندو

مرکز نوآوری کندو

مرکز نوآوری و شتابدهی عمومی

عکس پروفایل مرکز نوآوری کندو

مرکز نوآوری کندو

مرکز نوآوری و شتابدهی عمومی

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

تلنف همراه
تلفن تماس
دفتر شماره 1
ایران، همدان، همدان
بلوار سردار شهیدهمدانی جنب کارخانه پگاه مرکزکارگاهی کندو
دفتر شماره 2
ایران، همدان، همدان
چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، مرکز نوآوری کندو
رایانامه
شبکه‌های اجتماعی