مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری

نقش‌ها
مرکز نوآوری
نوع مرکز: پژوهشگاه یا پژوهشکده
شکل تمرکز: تخصصی
سازمان ها یا نهادهای بالادستی
سازمان برنامه و بودجه کشور
زیرمجموعه
اخبار
افراک
بازدیدهای اخیر