واتنسیس

نمکزدایی و تصفیه آب دریا
انرژی و منابع طبیعی: مدیریت انرژی: تصفیه آب

نمکزدایی و تصفیه آب دریا

محصول این شرکت، روش جدیدی برای نمک‌زدایی و تصفیه آب دریا است. روش این شرکت، بازده بالاتری نسبت به روش‌های مرسوم از جمله اسمز معکوس دارد.

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: تولیدی
دریافت خدمات شتابدهی
مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط زیست و انرژی
بازدیدهای اخیر