عکس پروفایل پژوهشکده سیاست گذاری شریف

پژوهشکده سیاست گذاری شریف

اندیشکده با هدف نوآوری و پژوهش در حوزه حکمرانی

عکس پروفایل پژوهشکده سیاست گذاری شریف

پژوهشکده سیاست گذاری شریف

اندیشکده با هدف نوآوری و پژوهش در حوزه حکمرانی

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: پژوهشگاه یا پژوهشکده
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

تلفکس
تلفکس
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
خیابان آزادی - خیابان حبیب اللهی - خیابان قاسمی - جنب دانشکده انرژی - ساختمان آموزش- ساختمان پژوهشکده سیاستگذاری
رایانامه
شبکه‌های اجتماعی

سازمان ها یا نهادهای بالادستی