عکس پروفایل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

بازوی پژوهشی وزارت ارتباطات

عکس پروفایل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

بازوی پژوهشی وزارت ارتباطات

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: پژوهشگاه یا پژوهشکده
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

تلفن تماس
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
انتهای خیابان کارگر شمالی
رایانامه
شبکه‌های اجتماعی

زیرمجموعه ها

سازمان ها یا نهادهای بالادستی