کارخانه نوآوری درخشان یزد

ارائه فضا، زیرساخت و خدمات شتابدهی به کسب و کارها

ارائه فضا، زیرساخت و خدمات شتابدهی به کسب و کارها

نقش‌ها
مرکز نوآوری
نوع مرکز: کارخانه نوآوری
شکل تمرکز: عمومی
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
ایران، یزد، یزد
خیابان چمران، کارخانه نوآوری​
وبسایت کارخانه نوآوری درخشان یزد
بازدیدهای اخیر