عکس پروفایل کارخانه هنر طراحی و ساخت

کارخانه هنر طراحی و ساخت

فضای کار اشتراکی فب فکتوری

عکس پروفایل کارخانه هنر طراحی و ساخت

کارخانه هنر طراحی و ساخت

فضای کار اشتراکی فب فکتوری

اطلاعات تماس

تلفن تماس فب فکتوری
آدرس کارخانه فب فکتوری
ایران، تهران، تهران
خیابان آزادی، بلوار اکبری، خیابان قاسمی شرقی، پلاک ۷۹، کارخانه هنر طراحی و ساخت
شبکه‌های اجتماعی

سازمان ها یا نهادهای بالادستی