عکس پروفایل کامیت

کامیت

پلتفرم خدمات نرم افزاری

عکس پروفایل کامیت

کامیت

پلتفرم خدمات نرم افزاری

پلتفرم خدمات نرم افزاری

شبکه یکپارچه بین توسعه دهندگان نرم افزار و درخواست کنندگان خدمات نرم افزاری در تمام کشورهای جهان در قالب آژانس خدمات نرم افزاری بین المللی

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

دریافت خدمات شتابدهی