عکس پروفایل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

عکس پروفایل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز بنا بر ضرورت و با هدف ارتقای ‌اقتدار ملی، تولید ثروت و افزایش کیفیت زندگی مردم از طریق افزایش توانمندی‌های فناوری و نوآوری در کشور و ارتقای «نظام ملی نوآوری» و تکمیل مؤلفه‌ها و حلقه‌های آن ایجاد شده است. در ایجاد این نهاد اهداف دیگری همچون توسعه «اقتصاد دانش‌بنیان» از طریق هماهنگی و هم‌افزایی بین‌بخشی و بین‌دستگاهی، ارتقای ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه»، تسهیل تبادلات بین بخش‌های عرضه و تقاضای فناوری و نوآوری و تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز مد نظر بوده است. علاوه بر موارد مذکور برای این معاونت اهدافی چون توسعه فناوری‌های راهبردی و اولویت‌دار ملی مصرح در نقشه جامع علمی کشور و اعتلای ارتباطات بین‌المللی علمی، فناوری و نوآوری و توسعه دیپلماسی علمی و فناوری نیز تعیین شده است.

نقش‌ها

نهاد دولتی و حاکمیتی
نوع نهاد: معاونت

اطلاعات تماس

سایت اصلی

کارمندان

زیرمجموعه ها

اخبار

امضای توافق نامه میان معاونت علمی و ایدرو: ایجاد نخستین کارخانه نوآوری سخت افزار و تجهیزات صنعتی در...

مطالعه

امضای توافق نامه میان معاونت علمی و ایدرو: ایجاد نخستین کارخانه نوآوری سخت افزار و تجهیزات صنعتی در...

مطالعه

دهقانی در مراسم افتتاح پردیس نوآوری فرهنگ و هنر: اقتصاد شکل گرفته در اتمسفر فرهنگ، اقتصادی بالنده و...

مطالعه

مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری، همزمان با نمایشگاه ایران متافو تور فناورانه...

مطالعه

برنامه نوآفرین: حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از گروه های تحقیقاتی در موضوع فناوری‌های پیشرفته،...

مطالعه