معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز بنا بر ضرورت و با هدف ارتقای ‌اقتدار ملی، تولید ثروت و افزایش کیفیت زندگی مردم از طریق افزایش توانمندی‌های فناوری و نوآوری در کشور و ارتقای «نظام ملی نوآوری» و تکمیل مؤلفه‌ها و حلقه‌های آن ایجاد شده است. در ایجاد این نهاد اهداف دیگری همچون توسعه «اقتصاد دانش‌بنیان» از طریق هماهنگی و هم‌افزایی بین‌بخشی و بین‌دستگاهی، ارتقای ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه»، تسهیل تبادلات بین بخش‌های عرضه و تقاضای فناوری و نوآوری و تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز مد نظر بوده است. علاوه بر موارد مذکور برای این معاونت اهدافی چون توسعه فناوری‌های راهبردی و اولویت‌دار ملی مصرح در نقشه جامع علمی کشور و اعتلای ارتباطات بین‌المللی علمی، فناوری و نوآوری و توسعه دیپلماسی علمی و فناوری نیز تعیین شده است.

نقش‌ها
نهاد دولتی و حاکمیتی
نوع نهاد: معاونت
اطلاعات تماس
سایت اصلی
کارمندان
علیرضا دلیری
دستیار ویژه معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان - تمام وقت
روح الله دهقانی فیروز آبادی
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری - تمام وقت
از شهریور 1401
علی رسولی
مدیر تجاری سازی مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا
از مهر 1396
زیرمجموعه ها
ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی
بخش
اخبار
افراک
بازدیدهای اخیر